AardigZeker 'Het beste verzekering advies voor je materiele structuur'

Bel of App
Telefoon 0299 - 66 66 77
Whatsapp 06 30 39 36 36
Kantooradres
Brantjesstraat 58
1447PE Purmerend
 • Stacks Image 9467

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 9468

  Caption Text

  Link
 • Stacks Image 9469

  Caption Text

  Link
'Zelf verzekeren - regels' of ‘execution only’
De AFM verzoekt ons nadrukkelijk je als consument / bezoeker van onze site op het volgende te wijzen!:
Je kunt hier diverse verzekeringen zélf rechtstreeks vergelijken en ook afsluiten. Daarmee komen wij die consument tegemoet die graag onder eigen verantwoordelijk een keuze maakt uit de financiële voorzieningen die wij aanbieden.
Wij geven je daarbij, op geen enkele wijze, direct advies. De eventuele uitleggende teksten zijn slechts ter informatie.
Wij dragen dan ook onder geen enkele voorwaarde direct verantwoording voor de keus die jij zelf maakt en afsluit (executeert).
Betrouwbaarheid buiten elke twijfel.
Dus deze dienstenwijzer!
Picardus Advies b.v. voldoet ruimschoots aan de gestelde hoge eisen van de Wet Financieel Toezicht

Deskundigheid
Medewerkers met klantcontact beschikken over vereiste deskundigheid.Door bedrijfsvoering, diploma's van medewerkers en permanente educatie blijft ze actueel.

Adequate integere bedrijfsvoering
De AFM controleert de bedrijfsvoering van picardus advies b.v. op uitvoering van verplichtingen van de wet.

Financiële zekerheid
Picardus Advies b.v. heeft een verzekering die haar beroeps-aansprakelijkheid waarborgt.

Zorgplicht
Door bij complexe producten een klantprofiel op te stellen, houdt Picardus Advies b.v. bij advies rekening hiermee en communiceert het haar overwegingen. (het advies traject).

Transparantie
Picardus Advies b.v. geeft - voor de totstandkoming van een overeenkomst - die informatie, redelijkerwijs van belang voor een juiste beoordeling van het product.
in ’n lichtgrijs verleden
was de bedrijfstak ‘financieel diensten verlenen’ ook een omgeving waar lieden het niet zo nauw namen met de belangen van de consument. Het kwam voor dat veel producten, in de spaar en levensverzekering-sfeer, werden verkocht in het belang van verdiensten van (ook vaak door verzekeraars gepushte en zelf speciaal in de markt gezette) verkopers, niet zijnde verantwoordelijk adviseurs. woekerpolissen en dat soort waardeloze producten. Spaarbeleg b.v. van Aegon was wel het ergste in zijn soort.

Verantwoordelijkheden
In de wft zijn de de verantwoordelijkheden vastgelegd van financiële dienstverleners als Picardus Advies b.v. Hiermee wordt je als consument extra broodnodige bescherming geboden.
De AFM ziet toe op het gedrag van alle partijen in de financiële markt in nederland en de verstrekking van informatie.
Ze ziet er op toe dat partijen zich aan relevante wetten en regels houden.
Picardus Advies b.v. voldoet hieraan en beschikt over de vergunning van de AFM onder nummer 12003756. Ze stelt zich actief op bij het naleven ervan en verleent als het even kan hoger serviceniveau dan vereist.

Deze autoriteit heeft brochures over verzekeren, lenen, rente, hypotheek, beleggen, levensloop en klachten. Daarin vindt je alles vindt over jouw rechten. (Download kan) Lees ze goed door.
De AFM heeft ook een nieuwsbrief waardoor je ook goed geïnformeerd wordt over ontwikkeling over waar ze toezicht op houdt.

Deze producten vallen binnen de wft:
een verzekering (leven en schade)
een krediet (hypothecair en consumptief krediet)
een effect
een beleggingsobject (bijvoorbeeld teakhout)
een betaalrekening met verbonden betaalfaciliteiten
een spaarrekening en spaarfaciliteiten
elektronisch geld
een combinatie product, van één of meerdere producten
een door de AFM aangewezen product

Klachteninstituut
Daarnaast zijn wij, als vanzelfsprekend, aangesloten bij het Kifid. Mocht je het niet eens zijn met ons.
Sinds 16-04-2007 onder nummer 300.001356.