AardigZeker 'Het beste verzekering advies voor je materiele structuur'

Hulp en advies
Telefoon 0299 - 66 66 77
Whatsapp 06 30 39 36 36
E-mail info@aardigzeker.nl

De werknemersschadeverzekering

Deze verzekering biedt dekking wanneer een werknemer, in verband met zijn werk, bij een ongeval betrokken raakt. Hierbij is de aansprakelijkheidsvraag niet meer relevant.
De WSV vult namelijk de gebruikelijke verzekeringen, waaronder de standaard Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) plus voorzieningen aan, waar deze geen volledige dekking bieden. De WSV fungeert daarmee als vangnet.

De Werknemersschadeverzekering biedt de volgende voordelen: - De verzekering biedt dekking als er sprake is van een werkgerelateerd ongeval.
- De geleden schade wordt tot de verzekerde bedragen vergoed, er is geen vooraf vastgestelde som conform de Gliedertax.
- Om een beroep te doen op de verzekering dient aansprakelijkheid niet te worden aangetoond.
- De WSV heeft geen overlap met de standaard AVB. Dubbele dekking met andere onvolledige verzekeringsproducten is mogelijk; de andere verzekeringsproducten zijn dan overbodig.
- Indien het niet duidelijk is of een schade gedekt is op de AVB of WSV, betaalt de WSV de schade; middels een akte van cessie wordt de schade verhaald op de AVB-verzekeraar.
- De WSV is afgestemd op de laatste aanwijzingen die de Hoge Raad aan werkgevers geeft, om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
- De verzekering geldt voor situaties die direct of indirect verband houden met de werkzaamheden; dit voorkomt onduidelijkheden voor de werkgever.

De Werknemersschadeverzekering is geschikt voor alle Nederlandse werkgevers. De premie wordt gebaseerd op het SV-loon en de activiteit van de werkgever.
De verzekering kent standaard een verzekerd bedrag van € 1.000.000,-.
Afhankelijk van de activiteiten van de werkgever kan het bedrag verhoogd worden.


Als je de velden hieronder invult zorgen wij voor een passende offerte.


*


*


*


*


*


*


*


*